Vær frimodig og sterk.

av Haakon Martinsen. 20 oktober 2010

2Tim.1.7
«for Gud gav oss ikke motløshetens ånd, men kraft og kjærlighets og sindighets ånd»

Paulus måtte i sitt andre brev til sin kjære bror minne Timoteus om at han måtte tenne opp igjen den nådegave han hadde fått. Altså så var det ikke slik at Timoteus hadde mistet den gaven, men han hadde blitt motløs. Det er nok slik med andre mennesker idag også som har mistet motet og tror at det ikke nytter noe lenger, dette er ikke Gud, Gud har aldri angret på den gaven han har gitt deg.

Han sier ikke at Gud skal tenne den men du selv må gjøre det. Da tror jeg at det nok en gang er viktig med åpenbaring om hvem vi er i Kristus, da blir vi begeistret og får tilbake motet.

Videre sier Paulus i v.9. at det er Gud som har gitt oss et kall, et hellig kall, Gud gjorde ikke dette etter våre gjerninger men etter sin egen rådslutning og nåde, halleluja. At Gud har gitt oss Kristus er ikke vår skyld men alt dette er av Gud. Broder Åge sang i en sang «hva kan vel jeg for det» amen.

Det er slik, du er utvalgt av Gud, derfor vil jeg oppmuntre dere til, om du er blitt motløs, tenn opp igjen gaven Gud har GITT deg, og Herren skal gjøre deg til det Han vil du skal være. Han som har gjort oss skikket til dette, er Gud ved sin sønn Jesus Kristus.

Vær frimodig og sterk i Jesu navn. Forkynn ordet, være rede i tide og utide.

Amen

Skriv ut